Rahoituspalvelut

Yrityksen strategian toteuttamis­kykyyn vaikuttaa merkit­täväs­ti riit­tä­vä rahoitus ja rahoitus­kokonai­suuden oikean­laiset rahoitus­instru­mentit. Liiketoimintalähtöinen lähestyminen antaa paremmat menestymisen edellytykset rahoitukselle.

RAHOITUSASIANTUNTIJA

Yrityksille ja yhteisöille suunnatut neuvonantopalvelut, jotka liittyvät rahoitusjärjestelyihin, yritysjärjestelyihin ja muuhun pääomamarkkinaneuvontaan. Rahoituksen suunnittelu ja omistajastrategia sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Rahoitusjärjestelyiden neuvonantopalvelut kattavat koko prosessin sijoitusmuistion laatimisesta rahoituksen lopulliseen järjestämiseen.

BD- ANALYYSIPALVELU RAHOITTAJILLE

Tuotamme rahoittajille sijoituskohteista kattavan liiketoiminta-analyysin yrityksen liiketoimintaan vaikuttavista keskeisistä tekijöistä yrityksen muodostamasta raakadatasta. BD-analyysissa otetaan huomioon toimialakohtaiset painotukset eri liiketoimintariskien vaikutuksista. Ennen rahoituspäätöstä rahoittaja saa monipuolisen ja selkeän raportin liiketoiminnan tilasta. Analyysimalli toimii myös sijoituspäätöksen jälkeen erinomaisena seurantaraporttina liiketoiminnan kehittymisestä. 

RC- DASHBOARD

Yhdistämme asiakkaan liiketoimintadatan talouden ja rahoituksen ennustemalliin. Palvelumme kautta saat haluamallasi syklillä raportin liiketoimintasi kehittymisestä kaikilla osa-alueilla ja sen vaikutuksista taloudellisiin ennusteisiin. Pystyt ennustamaan liiketoiminnan osa-alueiden kehittymistä haluamasi ajanjakson trendien pohjalta ja tarkastelemaan sitä kautta esim. rahoitustarvetta. Analyysiraportit toimivat erinomaisina työvälineinä niin johtoryhmä - kuin hallitustyöskentelyssä sekä raportointina rahoittajien suuntaan. Raportit pystyt jakamaan sähköisinä dashboard-linkkeinä sidosryhmillesi, mitkä toimivat kaikilla päätelaitteilla.

REDO- TALOUSJOHTAJA

RC- dashboard asiakkaillemme tarjoamme REDO-talousjohtajan käymään läpi datasta tehtyä analyysia ja sen kokonaisvaikutuksia. Talousjohtajamme ovat rahoituksen ja laskentatoimen ammattilaisia, joiden kanssa tarkastelet yrityksesi talouden kehittymistä erityisesti liiketoiminnan eri osa-alueiden vaikuttimien kautta. 

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää:

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, minkä löydät kotisivujemme alareunasta.