ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

Redocap jatkaa edistyksellisten projektinhallinnan työkalujen kehittämistä, joiden avulla projektoitujen töiden sekä palveluiden toteuttaminen voidaan viedä asiakasyrityksissä täysin uudelle tasolle.

Redocapin asiakkaat nauttivat säännöllisesti päivittyvistä ja moderneista projektinhallinnan tueksi kehitetyistä työkaluista osana Redoflow-palvelukokonaisuutta. 

Moduuleihin pohjautuva järjestelmä mukautuu joustavasti yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Muutos on tullut jäädäkseen ja staattiset, paikalliset ohjelmistot kuuluvat vähitellen historiaan.

Missä päätökset syntyvät?

Me uskomme, että tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avainasemassa matkalla kohti yhteistä päämääräämme. Moniammatillinen kehitystiimimme kokoontuu viikottain arvioimaan kehitysideoita, joita keräillään niin asiakkailta kuin myös ideoidaan asiantuntijoiden toimesta.

Kehitystyön ydinajatuksena on aina liiketoimintalähtöinen ajattelu. Ideoita skaalataan ja priorisoidaan siten, että saavutettu hyöty on eduksi samanaikaisesti mahdollisimman laajasti asiakaskunnan tarpeisiin. Muun muassa taloudenhallintaan, prosessinhallintaan, rahoitukseen sekä tekoälyn hyödyntämiseen kehitetyt ratkaisut toimivat asiakkaidemme kilpailuetuna muuttuvilla markkinoilla.

– Vuoropuhelua asiakkaiden kanssa käydään jatkuvasti ja näin haluamme asian pitää jatkossakin. Tällainen yhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme reagoimaan muutostarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti, kertoo toimitusjohtaja Teemu Pääkkö.

Redocap kehittyy

Redocap yrityksenä kehittää toimintojaan ja panostaa tehokkaaseen tekemiseen. Uusia teknologioita pidetään silmällä ja sisäisiä prosesseja muokataan tekijöidensä näköisiksi. Itse kehitetyt toiminnanohjauksen innovaatiot ovat hyötykäytössä myös yrityksen sisäisesti.

– Meillä on äärimmäisen motivoitunut ja kehittymishaluinen tiimi. Näillä lähtökohdilla kuljetaan vakaasti kohti yhteisiä tavoitteita. Vuosi 2022 näyttää meille ja asiakkaillemme oikein lupaavalta, Pääkkö summaa.