Yrityksenne data kilpailueduksi ja tiedolla johtamisen välineeksi!  

Yrityksenne data kilpailueduksi ja tiedolla johtamisen välineeksi!

 

Yritykset tuottavat dataa huomattavasti enemmän kuin hyödyntävät sitä. Tämä johtuu siitä, että muodostuvaa dataa syntyy paljon ja sitä ei osata tai pystytä käsittelemään selkeäksi ja ymmärrettäväksi toimintaa ohjaavaksi informaatioksi. Tällöin tiedon hyödyntäminen johtamisen välineenä on heikkoa. Oletko koskaan miettinyt, miten paljon organisaatiossasi kulutetaan resursseja erilaisten raporttien tuottamiseen ja käsittelyyn?  Liikkuuko raportit edelleen excel-muodoissa sähköposteissa?

Luomme asiakkaillemme eri tietokannoista yhden selkeästi graafisesti tulkittavan ja ymmärrettävän dashboardin. Tähän näkymään yhdistämme asiakkaillemme tiedot kaikista asiakasyrityksen liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksiin keskeisesti vaikuttavista tietojärjestelmistä. Dynaaminen raportointikokonaisuus luo uusia mahdollisuuksia eri asioiden vaikutus- ja syy-seuraussuhteiden tarkasteluun. Vanhat passiiviset raportointimallit eivät tätä mahdollista! Ratkaisumme tehostaa myös informaation käsittelyä ja jakamista eri organisaatiotasoille toiminnan kehittämiseksi ja ulkopuolisille sidosryhmille mahdollistaen toiminnan oikea-aikaiseen seuraamiseen. Miten paljon tämä toisi tehokkuutta ja tuottavuutta yrityksessäsi?


Mitä asiakkaamme ovat meiltä saaneet ja miten he ovat sen kokeneet? Kerron tähän muutamia tärkeiksi koettuja asioita:

1. Nopeampi raportointi/toimintakustannusten alentuminen. Yritys on säästänyt henkilötyövuosia, jotka aiemmin kuluivat erilaisten excel ja muiden raporttien koostamiseen. Nyt kaikki on saatavilla informatiivisesti graafisesti esitettynä sähköisen linkin takaa kaikissa käytössä olevissa päätelaitteissa.
2. Kehittynyt ymmärrys  olemassa olevista asiakkuuksista on auttanut voittamaan uusia asiakkuuksia kannattavasti, vaikuttamaan positiivisen asiakaskokemuksen toteutumiseen sekä ennakoimaan asiakaspoistumaan vaikuttaviin tekijöihin.

3. Tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, mikä loi mahdollisuuden kehittää kysyntää paremmin vastaavia tuotteita eri palvelukanavissa. Toi esille myös maantieteelliset eroavaisuudet, jolloin tarjonnan painopisteitä voitiin muuttaa myös alueellisesti.


Tarjoamme asiakkaillemme analytiikkapalvelut avaimet käteen -periaatteella. Se sisältää nykyisten datojen käsittelyn ja siirtämisen yhteen dynaamiseen dashboardiin sekä raportointitietojen jatkuvan päivityksen. Palveluumme kuuluu olennaisena osana myös vastuuanalyytikko, joka auttaa jalostetun tiedon hyödyntämisessä konkreettisiksi kasvua edistäviksi ja kilpailuetua tuoviksi toimenpiteiksi. Teknisenä alustana palvelullemme käytämme tietoturvallista Microsoftin Power BI- ohjelmistoa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme!

Haluan tietää lisää

 

« Takaisin