ASIAKAS- JA TYÖNTEKIJÄKOKEMUS

 Toimimme asiakkaidemme kumppanina asiakas- ja työntekijäkokemuksen mittaamisessa, ymmärtämisessä ja kehittämisessä. 

 

 

TYÖNTEKIJÄKOKEMUS SYNNYTTÄÄ ASIAKASKOKEMUKSEN

Asiakaskokemuksen kehittämisprosessi perustuu tiedon keräämiseen asiakaskohtaamispisteistä luoden ymmärryksen asiakasmatkaan vaikuttavista tekijöistä ja on merkittävässä roolissa liiketoiminnan kehittämisessä. Kehittämällä asiakaskokemusta parannat asiakastyytyväisyyttä, saavutat kilpailuetua kiristyvässä kilpailussa, vaikutat liikevaihdon kehitykseen ja parannat asiakasuskollisuutta. 
 

Hyvä, suositteluun johtava asiakaskokemus syntyy erinomaisen työntekijäkokemuksen lopputuloksena. Työntekijäkokemuksen kehittämisprosessi ei ole ainoastaan työhyvinvointimittauksia tai kehityskeskusteluja, vaan toimii samalla periaatteella kuin asiakaskokemuksen kehittämisprosessi, eli kokemukseen vaikuttavia tekijöitä tulee tarkkailla kokonaisvaltaisesti.
 

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää:

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, minkä löydät kotisivujemme alareunasta.