Asiantuntijapalvelut

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa suunnitelmallisesti asiakasdatasta kerättävän tiedon pohjalta ja kehittämään asiakaskokemusta liiketoiminnan tärkeimpänä muuttujana.

 

ASIAKASPOISTUMAN ENNAKOINTI

Parhaimmillaan onnistunut asiakaspoistuman ennakointi kertoo, ketkä asiakkaistasi tulevat poistumaan lähitulevaisuudessa.

Lisäksi saat tietää, miksi kyseistä asiakasta epäillään poistuvaksi asiakkaaksi. Kaikki tämä tieto perustuu asiakkaidesi jättämään dataan. Näiden tietojen avulla pystyt pienentämään asiakaspoistumaasi kahdella tavalla:

  1. Suuntaamalla myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluresursseja oikeisiin asiakkuuksiin oikea-aikaisesti.
  2. Muokkaamalla prosessejasi siihen suuntaan, että kipupisteet poistuvat.

Asiakaspoistuman pienentäminen vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Jokainen voi itse laskea, kuinka paljon liikevaihtoa menettää vuositasolla poistuvien asiakkaiden mukana. Autamme asiakkaitamme parantamaan asiakaspitoa ennakoivan analytiikan sekä liiketoimintalähtöisten kehitysehdotusten muodossa.

ASIAKAS- JA TYÖNTEKIJÄKOKEMUS

Toimimme asiakkaidemme kumppanina asiakas- ja työntekijäkokemuksen mittaamisessa, ymmärtämisessä ja kehittämisessä. 

Asiakaskokemuksen kehittämisprosessi perustuu tiedon keräämiseen asiakaskohtaamispisteistä luoden ymmärryksen asiakasmatkaan vaikuttavista tekijöistä ja on merkittävässä roolissa liiketoiminnan kehittämisessä. Kehittämällä asiakaskokemusta parannat asiakastyytyväisyyttä, saavutat kilpailuetua kiristyvässä kilpailussa, vaikutat liikevaihdon kehitykseen ja parannat asiakasuskollisuutta. 

Hyvä, suositteluun johtava asiakaskokemus syntyy erinomaisen työntekijäkokemuksen lopputuloksena. Työntekijäkokemuksen kehittämisprosessi ei ole ainoastaan työhyvinvointimittauksia tai kehityskeskusteluja, vaan toimii samalla periaatteella kuin asiakaskokemuksen kehittämisprosessi, eli kokemukseen vaikuttavia tekijöitä tulee tarkkailla kokonaisvaltaisesti.

TIEDONKERUU JA ANALYSOINTI

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme mm. Microsoft Power BI -ratkaisuja hyödyntäen vaativia raportointi- ja tiedonkeruuratkaisuja, esim. johdolle, myynnille, taloushallintoon ja henkilöstöhallintoon. Tiedon tuottamisen lisäksi tarjoamme asiakkaille tiedon analysointia, jolloin kerätyn tiedon hyödyntäminen tehostuu merkittävästi.

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA

Järjestelmäasiantuntijamme ovat erittäin kokeneita ja pystyvät sekä konsultoimaan että rakentamaan asiakkaan liiketoimintaympäristöön sopivat ratkaisut. Lisäksi järjestelmäasiantuntijamme toteuttavat erilaiset järjestelmäpäivitykset Microsoft Nav ja Dynamics -ympäristöjen osalta. 

BI ANALYYTIKKOPALVELUT

Asiakkaiden järjestelmien muodostaman datan analyysissa käytämme Microsoftin Power BI- ratkaisua. Tuotamme asiakkaille liiketoiminnan kannalta kriittiset menestyspisteet ymmärrettävässä visualisoidussa muodossa.  Sen avulla asiakkaamme pystyvät seuraamaan liiketoiminnan mittareita ja saada vastauksia liiketoimintakokonaisuuden nykytilasta. Palvelussamme käytettävän Power BI:n vahvuuksia ovat tietojen yhdistäminen useista tietolähteistä ja monipuoliset dashboardit johdolle päätöksentekoon. Tuotamme palvelun asiakkaille avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakas voi resurssoida oman aikansa liiketoimintansa kehittämiseen analyysitiedon pohjalta.

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää:

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, minkä löydät kotisivujemme alareunasta.