Palvelut kunnille

Tarjoamme nykyaikaiset ja kustannustehokkaat mallit kuntien toimintaympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on olla Suomen kuntasektorin johtava tutkimus- ja tietopalveluden tuottaja. Kuntien elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitämme jatkuvasti palveluntarjontaamme yhteistyössä kymmenien kuntien kanssa. 

ELINVOIMAINEN KUNTA- PALVELU
Strategiatyön 360-selvitys

Elinvoimainen kunta- palvelukokonaisuus antaa kuntapäättäjille korkealaatuista tietoa kunnan keskeisimmistä menestystekijöistä, osallistaa kunnan tärkeimmät sidosryhmät päätöksentekoon sekä tuottaa ajantasaista tietoa kunnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen.

  • Palvelukokonaisuus koostuu kolmesta osiosta, joissa keskitytään kunnan työntekijöihin, kunnan asukkaisiin sekä alueella toimiviin yrityksiin.

  • Sisältö räätälöidään strategiatyön vaiheen mukaan; alussa pohjakartoitus, aikana tarkempi nykytila- /mielipidekartoitus, jälkeen seuranta ja arviointi.

KUNNAN PALVELUKARTOITUS

Kunnan palveluihin kohdennettu asiakaskokemuskar
toitus, jonka tavoitteena on palveluprosessien kehittäminen ja palvelutarjonnan priorisointi. Kartoitus voidaan tehdä yksittäisenä läpileikkauksena tai asiakaskokemusta voidaan tarkkailla jatkuvalla mallilla.

ELINVOIMASELVITYS

Yrityskentän nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä kartoittava selvitys, jossa keskitytään kunnan tarjoamiin elinkeinopalveluihin ja yrityskenttää koskevaan päätöksentekoon ja politiikkaan. Selvitys auttaa priorisoimaan kehitysalueet ja tiivistää kunnan sekä yrittäjien välistä yhteistyötä.

VETOVOIMATUTKIMUS

Nostetaan esille kunnan keskeiset vetovoima- ja menestystekijät. Selvityksen tavoitteena on tehostaa uusasukashankintaa sekä kehittää kuntamarkkinointia. Selvityksen jälkeen kunnalla on työvälineet kehittää alueensa veto- ja pitovoimaa suunnitelmallisesti.

HENKILÖSTÖ VOIMAVARANA -SELVITYS

Kunnan strategiseen kehittämiseen keskittynyt uuden ajan henkilöstötutkimus. Tavoitteena kuntastrategian toteuttamisen mahdollistaminen varmistamalla henkilöstön olevan hyvinvoiva, motivoitunut sekä yhteisiin tavoitteisiin ja strategiaan sitoutunut.

JOHTO- JA HALLINTOKUNTIEN, VALTUUSTON JA LUOTTAMUSHENKILÖSTÖN ITSEARVIOINNIT

Kuntaliiton suositusten mukaiset, srategiatyötä ja ryhmän toimintaa sekä suorituskykyä tarkastelevat arvioinnit. 

VIESTINTÄ- JA DIGITALISAATIOSELVITYKSET

Kunnan viestintä- ja informaatiomallien toimivuuden selvitys, sekä kunnan digitaalisten palveluratkaisujen nykytilakartoitus, jossa nostetaan esille mahdolisuudet ja tarpeet. 

 

MUUT YKSITTÄISET TUTKIMUKSET

Kohdennetut selvitys-, kuulemis- ja osallistamisratkaisut mm. hankkeisiin tai yksittäisiin kysymyksiin. Kysy lisää mahdollisuuksista!


Ota yhteyttä:

Jätä alle yhteystietosi ja viestisi - vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

*kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, jonka löydät kotisivujemme alareunasta.