Rahoituspalvelut

Yrityksen strategian toteuttamis­kykyyn vaikuttaa merkit­täväs­ti riit­tä­vä rahoitus ja rahoitus­kokonai­suuden oikean­laiset rahoitus­instru­mentit. Liiketoimintalähtöinen lähestyminen antaa paremmat menestymisen edellytykset rahoitukselle.

 


RAHOITUSASIANTUNTIJA

Yrityksille ja yhteisöille suunnatut neuvonantopalvelut, jotka liittyvät rahoitusjärjestelyihin, yritysjärjestelyihin ja muuhun pääomamarkkinaneuvontaan. Rahoituksen suunnittelu ja omistajastrategia sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Rahoitusjärjestelyiden neuvonantopalvelut kattavat koko prosessin sijoitusmuistion laatimisesta rahoituksen lopulliseen järjestämiseen.BD-ANALYYSIPALVELU RAHOITTAJILLE

Tuotamme rahoittajille sijoituskohteista kattavan liiketoiminta-analyysin yrityksen liiketoimintaan vaikuttavista keskeisistä tekijöistä yrityksen muodostamasta raakadatasta. Big data -analyysissä otetaan huomioon toimialakohtaiset painotukset eri liiketoimintariskien vaikutuksista. Ennen rahoituspäätöstä rahoittaja saa monipuolisen ja selkeän raportin liiketoiminnan tilasta. Analyysimalli toimii myös sijoituspäätöksen jälkeen erinomaisena seurantaraporttina liiketoiminnan kehittymisestä. 

 


RC-DASHBOARD

Yhdistämme asiakkaan liiketoimintadatan talouden ja rahoituksen ennustemalliin. Palvelumme kautta saat haluamallasi syklillä raportin liiketoimintasi kehittymisestä kaikilla osa-alueilla ja sen vaikutuksista taloudellisiin ennusteisiin. Pystyt ennustamaan liiketoiminnan osa-alueiden kehittymistä haluamasi ajanjakson trendien pohjalta ja tarkastelemaan sitä kautta esim. rahoitustarvetta. Analyysiraportit toimivat erinomaisina työvälineinä niin johtoryhmä kuin hallitustyöskentelyssä sekä raportointina rahoittajien suuntaan. Raportit pystyt jakamaan sähköisinä dashboard-linkkeinä sidosryhmillesi, ja ne toimivat kaikilla päätelaitteilla.GV TOIMIALARATKAISU

Innovatiivinen GV -teknologiaratkaisu yhdistää rahoittajat ja rahoitusta tarvitsevat yritykset tehokkaasti.  GV -ratkaisu automatisoi prosessit ja luo merkittävää kilpailuetua rahoitusta antaville instituutiolle. GV markkinapaikka mahdollistaa uudet omaisuusluokat hajautetusti sijoittajille. 

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää:

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, minkä löydät kotisivujemme alareunasta.