Tutkimus ja tietopalvelut kunnille 

Tarjoamme nykyaikaiset ja kustannustehokkaat mallit kuntien toimintaympäristöjen kehittämiseen. 

ELINVOIMAINEN_KUNTA_PALVELU_Strategiatyön_redocap

ELINVOIMAINEN KUNTA- PALVELU
Strategiatyön 360-selvitys

Elinvoimainen kunta- palvelukokonaisuus antaa kuntapäättäjille korkealaatuista tietoa kunnan keskeisimmistä menestystekijöistä, osallistaa kunnan tärkeimmät sidosryhmät päätöksentekoon sekä tuottaa ajantasaista tietoa kunnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen.

  • Palvelukokonaisuus koostuu kolmesta osiosta, joissa keskitytään kunnan työntekijöihin, kunnan asukkaisiin sekä alueella toimiviin yrityksiin.

  • Sisältö räätälöidään strategiatyön vaiheen mukaan; alussa pohjakartoitus, aikana tarkempi nykytila- /mielipidekartoitus, jälkeen seuranta ja arviointi. 

PIENKYSELYT

Pienkyselyiden konseptimme on tiedolla johtamisen mahdollistava palvelu, joka rakentaa samalla osallistavaa toimintatapaa. Pienkyselyt tuovat kohdennettua ja tarkkaa tietoa esimerkiksi hankkeista, tapahtumista, kaavoituksesta tai vaikka tietyn puiston kunnosta ja käyttöaseesta. Sinun ei tarvitse kuin tietää mitä haluat kysyä, sekä välittää valmis kysely kohderyhmälle. Me hoidamme kaiken muun puolestanne.

ELINVOIMASELVITYS

Yrityskentän nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä kartoittava selvitys, jossa keskitytään kunnan tarjoamiin elinkeinopalveluihin ja yrityskenttää koskevaan päätöksentekoon ja politiikkaan. Selvitys auttaa priorisoimaan kehitysalueet ja tiivistää kunnan sekä yrittäjien välistä yhteistyötä.

VETOVOIMATUTKIMUS

Nostetaan esille kunnan keskeiset vetovoima- ja menestystekijät. Selvityksen tavoitteena on tehostaa uusasukashankintaa sekä kehittää kuntamarkkinointia. Selvityksen jälkeen kunnalla on työvälineet kehittää alueensa veto- ja pitovoimaa suunnitelmallisesti.

HENKILÖSTÖ VOIMAVARANA -SELVITYS

Kunnan strategiseen kehittämiseen keskittynyt uuden ajan henkilöstötutkimus. Tavoitteena kuntastrategian toteuttamisen mahdollistaminen varmistamalla henkilöstön olevan hyvinvoiva, motivoitunut sekä yhteisiin tavoitteisiin ja strategiaan sitoutunut.

JOHTO- JA HALLINTOKUNTIEN, VALTUUSTON JA LUOTTAMUSHENKILÖSTÖN ITSEARVIOINNIT

Kuntaliiton suositusten mukaiset, strategiatyötä ja ryhmän toimintaa sekä suorituskykyä tarkastelevat arvioinnit. 

VIESTINTÄ- JA DIGITALISAATIOSELVITYKSET

Kunnan viestintä- ja informaatiomallien toimivuuden selvitys, sekä kunnan digitaalisten palveluratkaisujen nykytilakartoitus, jossa nostetaan esille mahdollisuudet ja tarpeet. 

MUUT YKSITTÄISET TUTKIMUKSET

Kohdennetut selvitys-, kuulemis- ja osallistamisratkaisut mm. hankkeisiin tai yksittäisiin kysymyksiin. Kysy lisää mahdollisuuksista!


Ota yhteyttä:

Jätä alle yhteystietosi ja viestisi - vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, jonka löydät kotisivujemme alareunasta.