ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

Talouden ennakoitavuus ja haltuunotto ovat nykypäivänä erittäin tärkeitä liiketoiminnan kannalta monestakin syystä. Ennakoitavuus tarkoittaa sitä, että ymmärrät yrityksesi nykyisen taloudellisen tilanteen, osaat ennakoida tulevaisuuden taloudellisia olosuhteita ja pystyt suunnittelemaan toimintaa sen mukaisesti.

Ennakoitavuus auttaa myös yritystä tunnistamaan ja varautumaan riskeihin, joita voi syntyä yllättäen taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. Kun yritys on varautunut mahdollisesti tuleviin taloudellisiin muutoksiin, se voi mukauttaa toimintaansa niiden mukaan ja minimoida negatiivisia vaikutuksia. 

Budjetin ja kustannusrakenteen suunnitteleminen onnistuu paremmin, kun yrityksellä on tarkka käsitys taloudestaan. Tämä auttaa yritystä välttämään ylimääräisiä kuluja ja varmistamaan, että sen tulos saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämä kaikki onnistuu hyvän toiminnanohjausjärjestelmän avulla!

Ennakoimalla hallitset paremmin yrityksen taloutta ja saavutat asetetut tavoitteet

1. Pidä projektit hallinnassa ja automatisoi laskutus

Hyvällä projetinhallinnalla pidät projektit aikataulussa ja budjetissa sekä tehostat työskentelyä. Automatisoi sopimushallinnan avulla sopimusprosessit sekä mahdollista säännöllinen ja automatisoitu laskutus.

2. Lisää tehokkuutta ostolaskujen käsittelyyn

Nopeuta ostolaskujen hyväksyntää ja käsittelyä järkevällä hyväksyntä- ja käsittelyprosessilla. Automatisoinnin avulla prosessi yksinkertaistuu ja on tehokkaampi – vähentäen samalla virheiden määrää. 

3. Vältä kassahaasteet

Laskurahoitus tasaa kassan kausivaihtelua, nopeuttaa kassankiertoa ja parantaa samalla yrityksesi maksuvalmiutta. Muistutus- ja perintäpalvelujen avulla minimoit saatavien hallinnan manuaalisia työvaiheita. 

4. Analysoi ja hyödynnä saamaasi dataa

Talousraporttien avulla analysoit liiketoimintasi taloudellista sujuvuutta. Tarkastele raporttien avulla mm. liikevaihtoa, käyttökatetta, kassavirtaa, kuluja sekä tulevaisuuden ennusteita.

Myyntiraporttien avulla saat kattavan kuvan yrityksesi myynnistä. Voit analysoida myyjien suoriutumista, palveluiden ja nimikkeiden toteumia ja parhaimpia asiakkaitasi.

Varastoraportit mahdollistavat varaston tarkan seurannan. Pidät huolen varaston riittävyydestä ja seuraat aktiivisesti mm. varaston arvoa, varaston kiertoa ja varaston kehitystä.

Suunnittele toimintaa pitkäjänteisesti

Kaiken kaikkiaan talouden ennakoitavuus on erittäin tärkeää liiketoiminnan kannalta, koska se auttaa yritystä suunnittelemaan toimintaansa pitkäjänteisesti, varautumaan riskeihin ja hallitsemaan kustannuksiaan paremmin. Näiden tekijöiden avulla yritys voi saavuttaa toiminnalleen asetetut tavoitteet ja menestyä kilpailluilla markkinoilla.

Nyt on viimeistään aika siirtyä liiketoiminnassa seuraavalle tasolle ja ottaa talousasiat kunnolla haltuun. Meillä on tarjota sinulle ratkaisu, jonka datasta saadaan monipuoliset analyysit kuvantamaan niin nykytilaa kuin näkymää tulevaan luotettavampia ennusteiden kautta. 

Ota yhteyttä ja katsotaan, mikä on juuri sinun yrityksellesi oikean kokoinen ja parhaiten sopiva ratkaisu!

Puh. 010 206 3090

info@redocap.fi