ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

“Luulo ei ole tiedon väärti” kuuluu vanha sananlasku, mutta siitä huolimatta törmäämme tilanteisiin, joissa liiketoimintaa johdetaan arvauksiin ja mielipiteisiin perustuen. Kun päätöksiä tehdään tunteella tai arvuutellen, ne menevät joskus nappiin, mutta useimmiten eivät. 

Me puhumme paljon tiedolla johtamisesta ja kannustamme siihen. Tiedätkö miksi? Tiedolla johtaminen on johtamisen lähestymistapa, jossa päätöksiä ja toimintaa ohjataan analytiikkaan ja tietoon perustuen – ei luuloon tai arvauksiin. Se perustuu datan keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan päätöksenteon tukena.

Tiedolla johtamisessa päätöksenteko perustuu mahdollisimman objektiiviseen ja luotettavaan tietoon. Analytiikan ja tietojenkäsittelyn avulla pyritään tunnistamaan trendejä, poimimaan esiin olennaisia muuttujia ja tekemään ennusteita tulevaisuuden tapahtumista. Tällä tavoin johto voi tehdä parempia päätöksiä ja ohjata organisaatiota tehokkaasti.

Raportit ja niissä oleva data kertovat meille aiemmin tapahtuneista asioista. Tiedolla johtamisessa onkin tarkoitus analysoida aiemmin tapahtunutta ja katsoa tulevaisuuteen – miten eri toimenpiteet ovat vaikuttaneet yrityksen toimintoihin, mitä voimme tehdyistä toimenpiteistä oppia ja mitä kannattaa tehdä tulevaisuudessa, jotta saamme liiketoimintaa kehitettyä ja saavutamme entistä parempia tuloksia.

Mitä tiedolla johtaminen konkreettisesti voi olla?

On hyvä ymmärtää, miksi dataa kerätään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Tiedolla johtamista kannattaa hyödyntää monipuolisesti ja se voi auttaa organisaatioita monin eri tavoin. Tiedolla johtamisen avulla voi esimerkiksi tunnistaa uusia markkinamahdollisuuksia, parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, optimoida liiketoimintaprosesseja, ennustaa asiakaskäyttäytymistä ja vähentää riskejä. Tiedolla johtaminen auttaa organisaatioita seuraamaan ja mittaamaan tavoitteiden saavuttamista, mikä puolestaan mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja päätösten tekemisen tosiasioihin perustuen. Miltä kuulostaisi löytää uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, onnistua kohdentamaan markkinointikampanjoita entistä paremmin, tarkastella asiakastyytyväisyyttä, varmistua myyjien lisämyyntiin positiivisesti vaikuttavista keinoista, tehostaa prosesseja entistä tehokkaammiksi, tehdä liiketoiminnasta tuloksellisempaa ja luoda kilpailuetua?

Tiedolla johtamisen haltuun ottaminen voi tuntua aluksi haasteelliselta, sillä se edellyttää asianmukaisia analytiikkatyökaluja, tietojärjestelmiä sekä osaamista datan käsittelyssä ja analysoinnissa. Tähän ei onneksi tarvitse ryhtyä yksin, vaan avuksi kannattaa ottaa ammattilaiset. Me Redocapin asiantuntijat autamme mielellämme ottamaan tiedolla johtamisen haltuun ja kerromme siihen parhaat vinkkimme.

Yhteenvetona tiedolla johtaminen on lähestymistapa, jossa päätöksenteko ja toiminta perustuvat objektiiviseen ja analysoituun tietoon. Sen avulla organisaatiot voivat tehdä parempia päätöksiä, optimoida toimintaansa ja saavuttaa parempia tuloksia.

Ota yhteyttä jo tänään ja aloita tiedolla johtaminen!

p. 010 206 3090

info@redocap.fi