ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

Datalla ja analytiikalla, sekä niiden hyödyntämisellä on suuri merkitys liiketoiminnan kehittämisen kannalta, vaikkakin usein yritykset tuottavat dataa huomattavasti enemmän kuin hyödyntävät sitä. Tämä johtuu siitä, että muodostuvaa dataa syntyy paljon ja sitä ei osata tai pystytä käsittelemään selkeäksi ja ymmärrettäväksi toimintaa ohjaavaksi informaatioksi. Tällöin tiedon hyödyntäminen johtamisen välineenä on heikkoa.

Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon organisaatiossasi kulutetaan resursseja erilaisten raporttien tuottamiseen ja käsittelyyn?  Liikkuvatko raportit edelleen excel-muodossa sähköposteissa?

Luomme asiakkaillemme eri tietokannoista yhden selkeästi graafisesti tulkittavan ja ymmärrettävän dashboardin. Tähän näkymään yhdistämme asiakkaillemme tiedot kaikista asiakasyrityksen liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksiin keskeisesti vaikuttavista tietojärjestelmistä. Dynaaminen raportointikokonaisuus luo uusia mahdollisuuksia eri asioiden vaikutus- ja syy-seuraussuhteiden tarkasteluun. Vanhat passiiviset raportointimallit eivät tätä mahdollista!

Ratkaisumme tehostaa datasta ja analytiikasta johdettavan informaation käsittelyä ja jakamista eri organisaatiotasoilla ja ulkopuolisille sidosryhmille. Raportointimallin avulla pystyt seuraamaan liiketoiminnan kehittymistä oikea-aikaisesti.

Esimerkkejä datan ja analytiikan merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä

Miten asiakkaamme ovat meiltä saaneet ja miten he ovat sen kokeneet? Alla muutamia esimerkkejä:

1. Nopeampi raportointi ja toimintakustannusten alentuminen. Yritys on säästänyt henkilötyövuosia, jotka aiemmin kuluivat erilaisten excel- ja muiden raporttien koostamiseen. Nyt kaikki on saatavilla informatiivisesti ja graafisesti esitettynä sähköisen linkin takaa. Raportteja pääsee tarkastelemaan kaikilla päätelaitteilla.

2. Kehittynyt ymmärrys olemassa olevista asiakkuuksista on auttanut voittamaan uusia asiakkuuksia kannattavasti, vaikuttamaan positiivisen asiakaskokemuksen toteutumiseen sekä ennakoimaan asiakaspoistumaan vaikuttavia tekijöitä.

3. Tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, mikä on luonut mahdollisuuden kehittää kysyntää paremmin vastaavia tuotteita eri palvelukanavissa. Ennakoiva analytiikka on tuonut esille myös maantieteelliset eroavaisuudet, jolloin tarjonnan painopisteitä on voitu muuttaa myös alueellisesti.

 

Datan ja analytiikan merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on valtava, ja me tarjoammekin asiakkaillemme analytiikkapalvelut avaimet käteen -periaatteella. Palvelumme sisältää nykyisten datojen käsittelyn ja siirtämisen yhteen dynaamiseen dashboardiin sekä raportointitietojen jatkuvan päivityksen. Palveluumme kuuluu olennaisena osana myös vastuuanalyytikko, joka auttaa jalostetun tiedon hyödyntämisessä konkreettisiksi kasvua edistäviksi ja kilpailuetua tuoviksi toimenpiteiksi. Teknisenä alustana palvelullemme käytämme tietoturvallista Microsoftin Power BI- ohjelmistoa. Lue lisää Redoflowsta-palvelustamme täältä.

Kiinnostuitko analytiikkaratkaisuistamme? Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

6 + 7 =