ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

Paino- ja printtiteollisuuden toiminnanohjauksessa ja prosessinhallinnassa täytyy huomioida toimialan uniikit tarpeet. Kokonaisvaltainen ja joustava ERP/MIS lisää sekä prosessien että koko liiketoiminnan hallintaa – toimipa yrityksesi sitten pakkausten, etikettien, kirjekuorten, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muun paino- ja printtitoiminnan parissa.

Paino-, etiketti- ja pakkausyrityksillä on laaja skaala erityyppisiä prosesseja, mutta siitä huolimatta yritysten prosessinhallinnan tarpeet ovat samat: nopeiden ja tarkkojen arvioiden tekeminen, useiden pienten tilausten samanaikainen hallinta, ajankohtainen varastotilanne, jätteen minimoiminen, yhteistyö alihankkijoiden kanssa, paikkansapitävä työn hinnoittelu, viestintä työn johdon ja tuotannon välillä, joustavat suunnitteluvaihtoehdot sekä mahdollisuus tehdä prosesseihin viime hetken muutoksia.

Tavoitteena prosessinhallinnan ja tehokkuuden lisääminen

Printtiteollisuudessa raakamateriaalien kustannusten ja jätteen syntymisen minimoiminen, tehokkuuden mittaaminen sekä toiminnan innovatiivisuuden ylläpitäminen lisäävät prosessinhallintaa. Pakkausteollisuuden toimijoiden täytyy lisäksi kiinnittää huomiota lähetettävien pakettien painorajoituksiin, materiaalien ympäristöystävällisyyteen, kuten kasvipohjaisiin musteisiin ja kierrätettyihin paperilaatuihin, sekä tuotteiden vetolujuuteen ja lämmönkestävyyteen. Laadunvalvonta on erityisen tärkeää pakkausyrityksille, sillä pienenkin virheen takia koko pakkauserä saattaa mennä hukkaan.

Prosessinhallinnan kannalta on oleellista, että kaikki prosessin tiedot, kuten määräajat, toimituspäivämäärät, koneiden käyttötiedot, asiakastiedot, sekä työhistoria ja käytetyt työtunnit ovat ajan tasalla sekä helposti saatavilla.

Tekemisen tulee olla mutkatonta työn suunnittelu- ja tarjousvaiheesta aina työn toimitukseen ja laskutukseen saakka, ja viestinnän työn johdon ja tuotantotiimin välillä tulee toimia viiveettä. Ajantasainen varastonhallinta on erityisen tärkeää, sillä virheellinen varastotilanne tarjousvaiheessa voi johtaa viivästyksiin ja lisäkustannuksiin. Lisäksi tehokas varastonhallinta vähentää jätettä, lisää materiaalien käytön tehokkuutta ja auttaa tekemään lisähankinnat harkiten perustuen ajankohtaiseen varastosaldoon. Projektin todellisten kustannusten vertaaminen tarjousvaiheen kustannuksiin antaa kuvan työn kustannustasosta ja indikoi, mikäli joitain tekijöitä tarvitsee huomioida paremmin tulevissa laskelmissa.

Datan hallinnan merkitys liiketoiminnan kehittämisessä

Usein yritykset eivät hyödynnä kaikkea tuottamaansa dataa, sillä dataa ei osata tai pystytä muokkaamaan selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Tiedolla johtaminen on merkittävässä roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta, sillä liiketoiminnasta saatavan informaation pohjalta tehtävät päätökset perustuvat faktatietoon. Datasta pystytään osoittamaan liiketoiminnan vahvuudet ja tärkeimmät kehityskohteet, joten päätöksentekoprosessi yksinkertaistuu ja nopeutuu.

Datan analysoiminen auttaa arvioimaan tulevaa ja antaa etumatkaa reagoinnille mahdollisissa ongelmatilanteissa. Ennakoitavuus lisää koko liiketoiminnan hallittavuutta ja säästää kustannuksia verrattuna tilanteisiin, joissa ongelmat ilmenevät ilman ennakkovaroitusta

Tarvitsemasi toiminnot yhdessä pilvipohjaisessa ratkaisussa

PrintVis keskittyy printti- ja pakkausteollisuuden tarpeisiin. Ratkaisun ydin on Microsoft Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjaus, jota PrintVisin MIS-toiminnot täydentävät muodostaen täydellisen ERP/MIS-kokonaisuuden prosessien hallintaan. Hallitset kaikkia prosesseja alusta loppuun yhdessä ja samassa järjestelmässä, aina tarjouksesta toimitukseen ja laskutukseen saakka.

Business Central antaa sinulle kokonaisvaltaisen kuvan koko liiketoimintasi tilasta, ja kaikki tarvitsemasi ajankohtainen tieto on esitetty selkeästi yhdellä dashboardilla. Datan kustomointi, muokkaus ja suodattaminen onnistuu muutamalla klikkauksella. PrintVisin käyttäjänä saat PrintVisin MIS-toimintojen lisäksi käyttöösi myös Redoflown ERP-ominaisuudet, joten hallitset printti- tai pakkausyrityksesi prosesseja sekä kehität liiketoimintaa ja teet päätöksiä liiketoiminnan dataan perustuen. Ratkaisu on joustava, kokonaisvaltainen ja yrityksesi tarpeiden mukaan skaalautuva; liiketoimintasi kasvaessa myös järjestelmän toiminnallisuudet mukautuvat yrityksesi kasvutarpeiden mukaan.

Haluatko lisätietoa PrintVisistä? Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

1 + 11 =