ZigaForm version 5.7.6
010 206 3090

Puhumme aikaisemmassa blogiartikkelissamme aiheesta “data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä”. Pähkinänkuoressa voidaan todeta, että yrityksen tuottaman datan eli tiedon oikeanlainen hyödyntäminen avaa ovet liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen. 

Oikeilla tiedonkäsittelyn työkaluilla alennetaan toimintakustannuksia, kehitetään ymmärrystä asiakaskentästä, tunnistetaan kassavirtaan vaikuttavat tekijät, sekä isketään tuote- ja palvelukehityksessä sinne missä kysyntää on. Saat oikea-aikaista tietoa liiketoimintasi tilasta sekä tulevaisuudennäkymistä, sekä etulyöntiaseman reagoida ennustettuihin toimintaympäristön muutoksiin. Tieto on arvokas liiketoiminnallinen resurssi, jonka hyödyntäminen voi jäädä puolitiehen monissa pk-yrityksissä.

Mistä saamme dataa ja onko se arvokasta?

Yritystoimintaan liittyvällä tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi omia paikallisia tiedostoja, pilvipalveluita, yrityksen intranetiä, avointa dataa, asiakasinformaatiota sisältäviä tietokantoja tai muita vastaavia tietolähteitä ja -varastoja. Puhutaan niin kutsutusta big datasta eli massadatasta, eli tilanteesta jossa tietomäärä on suuri ja alati kasvava, vaihtelevan muotoinen ja erilaisista lähteistä koostuva. Tällaisen tiedon hallinta ja tehokas hyötykäyttäminen on lähes mahdotonta ilman oikeita apuvälineitä.

Kerätty tieto itsessään ei välttämättä tuota lisäarvoa, mutta sen kerääminen ja varastoiminen kuluttaa aina yrityksen resursseja. Siksi lähtökohtana tiedon keräämiselle tulisi olla hyötykäyttäminen. Tässä kohtaa kuvoihin astuu johdonmukainen prosessi tiedon jalostamiseksi.

Tietotulva hyötykäyttöön oikeilla työkaluilla

Yrityksesi Redoflow-palvelukokonaisuuden osaksi on valittavissa data-analytiikka-moduuli, jonka teknisenä alustana käytämme Microsoft Power BI -työkalua. Moduuli on suunniteltu nimenomaan ratkaisuksi tehokkaan tiedonjalostamisen tarpeisiin. Se koostuu teknologioista, jotka muotoilevat eri lähteistä koostuvan tietovirran yhdeksi kokonaisuudeksi. Lopputuloksena on johdonmukainen, selkeästi visualisoitu raportti, joka sisältää aina ajankohtaisimman tiedon automaattisesti.

Raportin jakaminen eri sidosryhmien välillä on helppoa, eikä vaadi esimerkiksi erillisten tiedostojen lähettelyä sähköpostin liitteenä, sillä järjestelmä hyödyntää paikallisten työpöytä- ja mobiilisovellusten lisäksi pilvipohjaista järjestelmää. Pilvipalvelun hyödyntämisen muita etuja ovat muun muassa tiedon säilymisen turvaaminen sekä tietoturvallisuus.

Mistä lähteä liikkeelle?

Varaa konsultaatiotapaaminen asiantuntijan kanssa kun huomaat raportoinnin tarpeen kasvaneen, käytössä olevien raportointityökalujen käyvän raskaaksi, tai kiinnostut liiketoimintasi kehitysmahdollisuuksista. Redocap tarjoaa ilmaisen kartoituksen, jossa pääset käymään yrityksesi nykytilanteen ja tarpeet läpi asiantuntijamme kanssa. Varaa ilmainen kartoitus!